НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Часовник, 1800-1801 г.г.» Старообрядческое издание

Ч. 1

Ч. 2

Ч. 3