НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Compendiaria matheseos institutio quam in usum auditorum philosophiae» Makó de Kerek-Gede, Pál (1723—1793)

Ч. 1

Ч. 2

Ч. 3

Ч. 4