НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Kazania na niedziele całego roku» Rychłowski, Franciszek (каля 1611—1673)

Ч. 1

Ч. 2

Ч. 3

Ч. 4

Ч. 5

Ч. 6