НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Constitucie statuta y przywileie na walnych seymiech koronnych od roku pańskie 1550 aż do roku 1637 uchwalone» Канвалют

I. Constitucie statuta y przywileie na walnych seymiech koronnych od roku pańskie 1550 aż do roku 1637 uchwalone

Ч. 1

Ч. 2

Ч. 3

Ч. 4

Ч. 5

Ч. 6

Ч. 7

Ч. 8

Ч. 9

Ч. 10

II. Таксама ў гэтай аправе:

1. Constitucie seymu walnego koronnego, w Warszawie od roku 1611

2. Acta et decreta commissionum S. R. M. Poloniae et Sueciae od roku 1609 & 1612

3. Constitucie seymu walnego koronnego, w Warszawie od roku 1613

4. Uchwała seymu walnego koronnego, warszawskiego od roku 1613

5. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1616

6. Constitucie seymu walnego generalnego warszawskiego od roku 1618

7. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1619

8. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1620

9. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1621

10. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1623

11. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1624

12. Uchwała seymu walnego koronnego, w Warszawie od roku 1625

13. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1626

14. Uchwała seymu torunskiego dwuniedzielnego od roku 1626

15. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1627

16. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, trzyniedżielnego od roku 1628

17. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1629

18. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, dwuniedzielnego od roku 1629

19. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego od roku 1631

20. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, trzyniedżielnego od roku 1632

21. Acta interregni, post mortem serenissimi & gloriosissimi olim Sigismundi Tertii regis Poloniae : necnon Sueciae regis haereditarij od roku 1632

22. Porządek na seymie walnym elekcyey, między Warszawą á Wolą od roku 1632

23. Suffragia woiewodztw y ziem koronnych, y W. X. litewskiego od roku 1632

24. Przywileie y constitucie seymowe, za Panowania Le' Krolewskiey Mci Władisława IY od roku 1633

25. Laudum woiewodztwa krakowskiego od roku 1634

26. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, dwuniedzielnego od roku 1634

27. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, szescniedzielnego od roku 1635

28. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, dwuniedzielnego od roku 1635

29. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, dwuniedzielnego od roku 1637

30. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego, szescniedzielnego od roku 1638

31. Uchwała seymu walnego koronnego, szescniedzielnego, w Warszawie od roku 1640

32. Constitucie seymu walnego koronnego szescniedzielnego, warszawskiego od roku 1641

33. Constitucie y uchwała seymu walnego koronnego dwuniedzielnego, w Warszawie od roku 1642

34. Constitucie seymu walnego koronnego szescniedzielnego warszawskiego od roku 1643

35. Commissya de preciis rerum et inductis z vchwały seymu walnego od roku 1643

36. Constitucie seymu walnego koronnego szescniedzielnego warszawskiego od roku 1646

37. Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego trzyniedżielnego od roku 1647

38. Confoederacya generalna, omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith od roku 1648

39. Inwentarz Constituciy koronnych. Cz. 3 (Obejmująca druki stóleci XV―XVIII w układzie abecadłowym)