НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Kronika Sarmacyey Europskiey : w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudźież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflanskie, Moskiewskie, e część Tatarow» Guagnini, Alessandro (1534—1614)

Ч. 1

Ч. 2

Ч. 3

Ч. 4

Ч. 5

Ч. 6

Ч. 7

Ч. 8

Ч. 9