НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Tissot, Samuel Auguste André David
«Onanizm czyli roztrząsnienie chorob
pochodzących z samo-gwałtu»

Канвалют:

Tissot, Samuel Auguste André David «Onanizm czyli roztrząsnienie chorob pochodzących z samo-gwałtu»

Tissot, Samuel Auguste André David «Porządek życia w czerstwosci zdrowia w długie prowadzący lata» - ze wszystkich dzieł S. Tyssota, przy trzecim wydaniu przeyrzany poprawiony y powiększony