НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ

«Службы и житие и чюдеса
с[вяти]теля Хр[и]с[то]ва Николы архиеп[и]ск[о]па мирликийских чюдотворца»
старообрядческое издание, лето 7308 (т. е. 1800)

Полный текст