НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Loskiel, Georg Heinrich
«Geschichte der Mission der evangelischen Brüder
unter den Indianern in Nordamerika»

Поўны тэкст