НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Łoski, Franciszek Alojzy
«Do głosów poetyckich»
1734 rok

Канвалют:

1. Łoski, Franciszek Alojzy «Do głosów poetyckich» - адсутничае пачатак выдання

2. Łoski, Franciszek Alojzy «Lutnia rozstroiona»

3. Łoski, Franciszek Alojzy «Dzwięk na wdzięk Opatrzności Boskiey przez Głosy» - адсутничае пачатак выдання