НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Служебник в Немже, Литургиа Иже в с[вя]тых О[т]ца нашего,
Иоанна Златоустаго, Архиеп[и]ск[о]па Константиня Града»
Униатское издание, 1758

Поўны тэкст