НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Collet, Pièrre
«Tractatus de vera religione»
ad usum seminariorum editus
1766 rok

Поўны тэкст