НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Апостол»
Старославянское издание, 1638 год

1. "Апостол" - киевская тетрадь Деяний и посланий Х[ристо]вых с[вя]тых б[о]же//ственных ап[о]с[то]л

2. "Апостол" - вторая киевская тетрадь Деяний и посланий Х[ристо]вых с[вя]тых б[о]же//ственных ап[о]с[то]л

3. "Апостол" - заключительная часть, напечатанная в Могилеве