НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Кирилл
(Транквиллион-Ставровецкий; архимандрит)
«Перло многоценное»
Старообрядческое издание, 1699 г.

Полный текст