НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Schedel, Hartmann
«Liber chronicarum»
12 VII 1493

Поўны тэкст ― гатычны шрыфт