НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Antoine, Paul-Gabriel
«Theologia moralis universa»
complectens omnia morum praecepta, & Principia Decisionis omnium Conscientiae Casuum, suis quaeque momentis stabilita
1746 rok

Часть I

Часть II