НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Евгений
(Булгарис, Елевферий; архиепископ Словенский и Херсонский; 1716—1806)
«Η λογικη εκ παλαιωντε και νεωτερων συνερανισθεισα»

Поўны тэкст