НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Melancholia zyiącego człowieka na świecie obfitym w troskliwości : częścią łacinskim, częścią polskim rytmem reflexyi pożytecznych pełnym rezerwana»

Ч. 1.

Ч. 2.

Ч. 3.

Ч. 4.

Ч. 5.