НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Bonaventura
«Zywot Pana y Boga naszego Iezusa Chrystusa»
to iest, droga Zbawienna, Którą Pan Zbawićiel nász
Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu
y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc
1704 rok

Поўны тэкст