˲ Ѳ
( )
ʲ Ρ
Mowy staropolskie Nayiasnieyszemu Janowi Sobieskiemu na ten czas Marszalkowi y Hetmanowi wielkiemu koronnemu a potym Krolowi Polskiemu od drukarni Kaliskiey w roku 1672. dedykowane : Teraz znowu w drukarni Nieswiskiey Radziwillowskiey Societatis Jesu przedrukowane y Jasnie Oswieconemu Xiazeciu Imsci Michalowi Radziwillowi wojewodzie Wilenskiemu Hetmanowi W.X.L., wnukowi tegoz Nayjasnieyszego Polskiego Monarchy iako swoiemu fundatorowi y mecenasowi ofiarowane roku 1756 Pisarski Jan Stefan ( XVII.).

. 1

. 2

. 3