НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Naramowski, Adam Ignacy
«Secret pobożnosci, utajonych cnot ss. fundatorów zakonnych wyczerpniony»
старопечатное издание, 1723 год

Поўны тэкст