НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Grodzicki, Stanisław
«O czyścu kazanie wtóre x. d. Stanisława Grodzickiego … »
Przy pogrzebie oswięconego książęcia je[g]o X.M. Pana,
Pana Olbrichta Radziwiła xiążęcia na Ołyce y Nieświeżu, W.X.Litewskiego,
wielkiego Marszałka, Starosty Kowieńskiego, Ramborskiego

Поўны тэкст