НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Golański, Filip Neryush
«O wymowie i poezyi»
старопечатное издание, 1786 год

Поўны тэкст