НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Lexykon geograficzny : dla gruntownego poięcia gazet i historyi» Karpinski, Hilaryon

1-72 с.

73-172 с.

173-271 с.

272-370 с.

371-469 с.

470-572 с.

573-684 с.