НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
«Gospodarz nieba y ziemie Jezus Chrystus, Syn Bozy, Bog wcielony, zbawiciel y naprawca świata : w przednie taiemnic y dzieł swoich vroczystości, pobożnemu auditorowi na kazaniach wystawiony» Liberiusz, Jacek (1599-1673).

Ч. 1.

Ч. 2.

Ч. 3.

Ч. 4.

Ч. 5.

Ч. 6.

Ч. 7.

Ч. 8.

Ч. 9.