НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
(Дэпазітарый электронных дакументаў)
ЗМЕСТ ПАПКІ ЭКЗЭМПЛЯРА ЗАХОЎВАННЯ
Bronski, Krzysztof (Philalet)
«Apokrisis»
Abo odpowiedź na xiążki o Synodzie Brzeskim,
imieniem ludzi starożytney religiey greckiey

Поўны тэкст